Simon Zsuzsi – Alexandru

2022. február 15. – március 4.

Megnyitó: február 15. 19.00

A kiállítást megnyitja: Hadas Miklós szociológus, dzsenderkutató

Simon Zsuzsi új munkája bár látszólag fordulat és témaváltás korábbi nőközpontú, főként a feminizmusra, a női testképre, női gondolkodásra fókuszáló projektjeihez képest, azoknak mégis szerves folytatása. Hiszen, ha a nő, a női szépség, a nő megjelenése, látványossága konstrukció, mégpedig, eredetét tekintve a férfi csöppet sem öncélú vagy érdek nélküli, hanem elnyomó alkotása, úgy megfordítva, a férfi, a férfias princípiumok, a férfi látványa is kérdésessé, kutatás tárgyává tehető. Hiszen a bináris oppozíciók logikájából következően a férfi azzal, hogy megalkotja/gyarmatosítja önmaga számára a nőt, önmagát is hozzá-, pontosabban fölé-konstruálja. Simon Zsuzsit Alexandru című projektjében egy konkrét férfin keresztül a férfi, a férfiasság, a férfiszépség felépítése, a sztereotípiák teste érdekli, mégpedig nem a férfiak által sugallt, objektívnek és természetesnek beállított férfitekinteten, hanem egy nő, konkrétan Simon Zsuzsi tekintetén keresztül. 

Az alkotó felforgató eljárásának eklatáns példájaként megfordítja, pontosabban tovább fordítja, a remake remake-jét alkotja meg Jeff Wall nevezetes, Picture for Women (1979) képének, oly módon, hogy bár korábban már Wall is dekonstruálta a hagyományos férfi-nő, alkotó-modell szerepeket, Simon képén egy női alkotó múzsájaként, modelljeként inszcenírozza az öntudatos férfiasságának aurájában/képében lebegő férfit.

Ekképp az Alexandru – amely egy nagyobb férfikutatás kezdeti fázisa – alcíme lehetne akár a Kép a férfinak/a férfiaknak/a múzsának is, egy nő elemző, kritikus, ám emellett csodáló tekintetén keresztül. Simon komplex munkája, szeme azonban nemcsak a konkrét testet, a húst tapogatja le, hanem megalkotja a férfiasság, az erő, a maszkulinitás, így bizonyos értelemben az erőszak, de ezzel együtt a sérülékenység metaforáit is. Egyszerre mutatja azt a képet, amit a férfi magáról alkot, sugároz – mi az, amire büszke, mi akaratának célja, és mi az, amit elrejt, szublimál, amit nem mutat meg magából -, és azt, ahogyan ezt egy nő látja.

Simon Zsuzsi (1988) a Magyar Képzőművészeti Egyetem intermédia szakán végzett 2015-ben. Kutatási területe a feminizmus, a testről alkotott kép és az aktivizmus. Jelenleg az ideális férfi testképpel foglalkozik. 2012 óta a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának tagja. Főként konceptuális műveket hoz létre, amelyek leggyakoribb médiuma a fotográfia. Évek óta foglalkozik különböző független és intézményi kortársművészeti projektek fényképezésével és videózásával. Jelenleg Budapesten él és alkot. 

Kurátor: Cséka György esztéta, kritikus

Grafika: Pólos Zoltán

Külön köszönet: A Fitness Garay, Aranyi Flóra, Bognár Benedek, Digitális Képműhely, Martinkó Márk, Monostori Krisztina, Nyíri Julianna, Petres Alexandru, Seres András, Szabó Eszter.

Sajtó:

Artportal

Megnyitó videó:

Artmagazin, Első kézből:

Fotó: Simon Zsuzsanna