Molnár Judit Lilla: Outside-the-box

Akárcsak a rutinszerűen zajló hétköznapokban, úgy az egyéni alkotói gyakorlatok esetében sem könnyű feladat a bevett sémákat és stratégiákat háttérbe szorítani, a járt helyett járatlan utakra áttérni.

Molnár Judit Lilla Outside-the-box című kiállítása egyfajta (tér)kísérlet, amely során a művész a rá jellemző jelentéstulajdonítási kényszer felülírására törekszik, hogy ezáltal egy laza, organikusan szerveződő és nyitott jelentéshálót hozzon létre.

„A műveim egy-egy elemét megragadva szeretnék szabadabb, kevésbé előre meghatározott konstrukciókat létrehozni és hagyni, hogy maga a forma, az anyag vagy a felhasznált szimbólum hívja be a jelentést. A célom nem egy egyszerű vizuális felhalmozás, hanem egy alkotói értelmező játék kipróbálása a műveim mellett születő gondolati és tárgyi melléktermékekkel.”

Az ún. outside-the-box thinking egy olyan kreatív ötletelési forma, amely során a szokásos problémamegoldó módszerek és megközelítések felülíródnak, ezzel szabad utat engedve az új és innovatív gondolatoknak. A „dobozból kitörés” egyik lehetséges metódusa Edward de Bono, pszichológus nevéhez köthető laterális gondolkodás (oldalirányú megközelítés), amely lényegében a hagyományos logikával szemben egy merőben új nézőpont felvételét sürgeti erőteljesen építve a véletlenre és az irracionalitásra.

A játékos, asszociatív formákból álló helyspecifikus installáció a kiállítás nyitva tartása alatt két alkalommal is átalakul: a felkért alkotók improvizatív módon újra alkotják, saját művek beemelésével tovább bővítik ezeket az instant installációkat, így garantálva egy folyamatos átmenetiséget a kiállítás, mint médium statikus és túlracionalizált formátumának.

Kurátor: Maj Ajna

Megnyitó: 2023. 09. 12., kedd 18 óra

Megtekinthető: 2023. 09. 13 – 09. 29.

Grafikai tervezés: Csuth Péter

Fotó: Ozsváth Alexa, Molnár Judit Lilla, Dinya Dávid