BYTE ME

2023. június 6 – július 7.

Megnyitó: június 6. 18:00

A kiállítást megnyitja: Janosov Milan, PhD

Kiállítók: Igor & Ivan Buharov, Erős Apolka, Gagyi Judit Eszter, Hordós Boldizsár, Kiss Adrienn Mária, Szabó Nóra, Vagyóczki Vilmos

A “Byte me” kiállítás a technológia és az emberi/nem emberi perspektíva bonyolult kölcsönhatását vizsgálja. Egy olyan korban, amelyet a folyamatosan fejlődő technológiai fejlődés jellemez, az organikus és a mesterséges közötti hagyományos határok egyre inkább elmosódnak. Haraway “make-kin” koncepciója mélyen rezonál ebben a kontextusban, arra ösztönözve minket, hogy a technológiával való kapcsolatunkat mint az együttműködés formáját gondoljuk újra.

Az online platformokat irányító algoritmusok megfelelő példát nyújtanak erre a szimbiózisra. Ezek az algoritmusok bonyolult adatelemzések hálózatán keresztül személyre szabott tartalmat állítanak össze, a hirdetéseket egyéni preferenciáinkhoz igazítva. Ez a technológia és a felhasználó közötti bensőséges kapcsolat egyedülálló visszacsatolási hurkot hoz létre, amely alakítja a valóságról alkotott képünket, és megkérdőjelezi az objektív reprezentáció fogalmát.

A művészetben új médiumok jelentek meg e technológiai fejlesztések közvetlen következményeként. A művészek ma már a legmodernebb eszközöket használják fel elképzeléseik kifejezésére, kitolva a kreativitás határait és kiterjesztve a művészi kifejezés lehetőségeit. A művészet és a technológia összefonódása lehetőséget kínál arra, hogy feltérképezetlen területeket fedezzünk fel, túllépve a hagyományos korlátokon, és átölelve a mesterséges kommunikációs formák bátor, új világát.

A kortárs diskurzusokat átható techno-optimizmus közepette azonban továbbra is fennáll a humanista kétely. Miközben eligazodunk e digitális birodalom bonyolultságában, megkérdőjelezzük a technológiától való növekvő függőségünk etikai következményeit. Csökkenti-e ez az új keletű függőség az emberi cselekvés jelentőségét? Össze tudjuk-e egyeztetni a technológiai fejlődés csábítását a hiteles emberi tapasztalatszerzés iránti alapvető vágyunkkal? A technológia és a művészet közötti kapcsolat tele van ellentétekkel és összetettséggel. Történelmileg a művészek mindig is küzdöttek az organikus és a mesterséges közötti feszültséggel, és igyekeztek összeegyeztetni ezeket a látszólag különböző területeket.

A technológia és a művészet fúziója azonban lehetőséget kínál arra, hogy túllépjünk ezen a kettősségen, és új kreatív határokat alakítsunk ki. Kritikus fordulóponthoz érkeztünk, és készen állunk arra, hogy a digitális korban újradefiniáljuk a művészi kifejezés természetét.

A “Byte me” kiállítás arra törekszik, hogy kibogozza ezeket a sokrétű narratívákat, megkérdőjelezve az előítéleteket, és elgondolkodtatva. Művészeti beavatkozásaikon keresztül a résztvevő művészek az ember, a technológia és a nem emberi világ közötti kapcsolatok bonyolult hálóját kérdőjelezik meg. A technológia lehetőségeivel és korlátaival foglalkozva rávilágítanak az organikus és a mesterséges közötti bonyolult táncra, arra invitálva minket, hogy kritikusan gondolkodjunk el a helyünkről ebben az állandóan változó tájban.

Miközben bejárjuk a kiállítás terepét, meghívást kapunk arra, hogy elgondolkodjunk azon, hogyan alakítja a technológia a felfogásunkat, hogyan kérdőjelezi meg az énképünket, és hogyan határozza meg újra a körülöttünk lévő világgal való kapcsolatunkat. A “Byte me” kiállítás teret kínál a párbeszédre, egy helyet, ahol megvizsgálhatjuk létezésünk határait, és elképzelhetünk egy olyan jövőt, ahol a művészi és a technológiai alkotások zökkenőmentesen összefonódnak, új utakat teremtve az emberi kifejezés és kapcsolat számára egy olyan korszakban, amely példátlan lehetőségeket rejt magában.

„Mondva Csinált Dolgok” négy különböző helyszínen megvalósuló kiállításegyüttes, amelyet az MKE Doktori Iskolájának hallgatói közösen hoznak létre. Az egyes kiállításokat összefogó főcím utal a doktori képzés kapcsán felmerülő legalapvetőbb dilemmára: a tudományos és a művészeti megközelítés közötti feloldhatatlannak tűnő ellentmondásra vagyis a nyelvi (szöveges) és a képi (vizuális) leképezés viszonyának problémájára.

A koncepció alaposabb vizsgálatára, továbbgondolására és művészeti eszközökkel való feldolgozására négyféle elképzelés született, amelyek eltérő terekben és időpontokban kerülnek bemutatásra. A különböző egységek az adott csoporthoz tartozó művészek alkotói praxisában fellelhető párhuzamok, valamint az általuk vizsgált témák összefüggései mentén szerveződtek.

Fotó: Lukács Máté