Szómaesztétika és az élet művészete – Válogatás Richard Shusterman írásaiból

Title: Szómaesztétika és az élet művészete - Válogatás Richard Shusterman írásaiból
Published by: JATEPress, Szeged
Release Date: 2014
Contributors: Richard SHUSTERMAN, KRÉMER Sándor
Genre:
Pages: 164
ISBN13: 978-963-315-181-5

2000 HUF

 

Richard Shusterman (1949) analitikus filozófusból vált a neopragmatizmus képviselőjévé, de ellentétben Rorty nézeteivel, visszaállította a tapasztalat jelentőségét, és olyan álláspontot foglal el, mely nagyon hasonlít nemcsak Dewey, hanem Heidegger és Gadamer álláspontjára is. Esetében mindez egy naturalista szómaesztétikában manifesztálódik, melyet a pragmatizmus ama meliorista törekvése színez, miszerint a társadalmat demokratizálni kell, amennyire csak lehetséges.

A szómaesztétika, a szomatikus gondolkodást strukturáló vagy azt javító tudományok és tudás formáinak vizsgálatával átfogja a társadalom szomatikus értékeinek és viselkedésének kritikai tanulmányozását. Sőt, testi tudatosságunk és gyakorlatunk olyan át irányítását is, amely eltávolít a reklámiparunkat átható, pusztán szomatikus sikert hirdető, elnyomó módon szűk és ártalmas sztereotípiáktól. Ehelyett a szómaesztétika a szomatikus értékek és kiteljesülésük jóval érdemlegesebb vízióira és elérésük jobb módszereire koncentrál, és azokat törekszik feltárni.