Revolution I Love You – 1968 in Art, Politics and Philosophy / Forradalom Szeretlek – 1968 a művészetben, a politikában és a filozófiában

Title: Revolution I Love You - 1968 in Art, Politics and Philosophy / Forradalom Szeretlek - 1968 a művészetben, a politikában és a filozófiában
Published by: Trafó Kortárs Művészetek Háza
Release Date: 2008
Contributors: Maja FOWKES, Reuben FOWKES
Genre:
Pages: 264
ISBN13: 978-1-905476-34-3

2900 HUF

‘Revolution I Love You’ is a slogan from May ‘68 that recalls the exuberance, deep desire for change and belief in the possibility of freedom illuminating a precious moment of universal revolt. The exhibition investigates 1968 as an interlude of liberty and global resistance, focussing on the interplay between the politics of the street, radical philosophy, and the explosion of creative responses in the period. It considers the modalities of the unrest across Europe against the backdrop of contrasting economic and political systems in East and West.

/Detail from Maja and Reuben Fowkes Foreword/

 

A ‘Forradalom szeretlek’ 1968 májusának egyik jelszava, amely megidézi az egyetemes forrongás e kivételes pillanatának áradó gazdagságát, a változás utáni elemi vágyat és a szabadság eljövetelébe vetett hitet. A kiállítás 1968-at a szabadság és a globális ellenállás közjátékának tételezve a figyelem középpontjába az utcai politika, a radikális filozófia és a robbanásszerűen megjelenő kreatív reakciók kölcsönhatását helyezi, az egész Európát átható nyugtalanságot pedig Kelet és Nyugat eltérő gazdasági és politikai rendszereinek fényében vizsgálja.

/Részlet Maja és Reuben Fowkes előszavából/

_________________________________________________________