RE:RE Művészi újrajátszás, az újrajátszás művészete

Title: RE:RE Művészi újrajátszás, az újrajátszás művészete
Published by: MODEM, Debrecen
Release Date: 2023
Contributors: SÜLI-ZAKAR Szabolcs, KOVÁCS Edward
Genre:
Pages: 224
ISBN13: 978-615-5839-21-4

12600 HUF

 

A Re:Re – Művészi újrajátszás, az újrajátszás művészete katalógus a MODEM azonos elnevezésű debreceni kiállításának (2023. április 22. – 2023. szeptember 17.) kiadványaként jelent meg. A művészi újrajátszásokat fókuszba helyező tárlat nem egyszerűen a hívószavához valamiképp kapcsolható művek felvonultatására tett kísérletet, hanem szelekciójával a választott terminus által jelölt jelenségegyüttes minél árnyaltabb bemutatására, illetve annak lehetőség szerinti újraértésére is törekedett. Ehhez mérten a kiadvány sem csupán a kiállított művek reprodukcióit és az azokhoz kapcsolódó értelmezési javaslatokat vonultatja fel – a tanulmányok és értekező esszék szerzői kísérletet tesznek az artistic reenactment adekvátabb definiálására és az ekként megnevezett művészi stratégia minél körültekintőbb kontextualizálására.

Inke Arns sokat hivatkozott, magyarul mindeddig nem hozzáférhető értekezésében az újrajátszás fogalmi alapjait, tipológiáját, a történelemhez és a különféle történelmi szerepjátékokhoz való viszonyát, valamint egy-egy ikonikus mű feltárásán keresztül annak működési mechanizmusait vizsgálja. Gadó Flórának a doktori értekezésén alapuló tanulmánya többek közt a művészi újrajátszásnak az archívumhoz, a performativitáshoz és a temporalitáshoz való viszonyát fejtegeti. Fazakas Gergely Tamás kibővített megnyitószövege pedig kontextualizálja a kiállítás felvetéseit a szerzőiség, az emlékezet, az emlékezethelyek és a hagyomány perspektíváiból.

A katalógus a művészeti újrajátszások, vagyis az ún. artistic reenactmentek működés- és létmódját, antropológiai, szociokulturális, (művészet)történeti és elméleti kontextusait kívánja feltárni.