Máthé Andrea: Szabályokon innen és túl – Művészeti esszék és tanulmányok

Title: Szabályokon innen és túl - Művészeti esszék és tanulmányok
Published by: L'Harmattan, Budapest
Release Date: 2017
Contributors: MÁTHÉ Andrea
Genre:
Pages: 136
ISBN13: 978-963-414-204-1

2900 HUF

Első részében a kötet kortárs művészeti, művészetelméleti kérdésekkel foglalkozik konkrét művek értelmezésén keresztül. Képzőművészeti alkotások elsősorban festmények, képek állnak középpontjában, de kitekint a film, az irodalom és a tánc műfaja felé is. A művészet kérdéseire szerteágazó szempontok bevonásával keresi a választ eltérő időszakokban készült, de egymáshoz kötődő műalkotások, műfajok illetve egy időben hasonló témáról, de különböző megközelítésben készült művek között. Mindeközben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati, mindennapi jelenségekről, reflexiókról is ír. A második rész kísérleti szöveg naplóformában, amely az idézetek és a mindennapi beszéd összeillesztésére illetve ellenpontozására épül.