Josef Albers: Színek kölcsönhatása – a látás didaktikájának alapjai

Title: Színek kölcsönhatása – a látás didaktikájának alapjai
Published by: Magyar Képzőművészeti Egyetem, ARKTISZ, Budapest
Release Date: 2006
Contributors: Josef ALBERS
Genre:
Pages: 172
ISBN13: 973-7165-35-5

4900 HUF

A ​Színek kölcsönhatása a színek tanulmányozásának és tanításának kísérleti útját rögzíti. A vizuális érzékelés során szinte soha nem tapasztaljuk olyannak a színeket, mint amilyenek fizikai mivoltukban. Ez teszi a színeket a művészet legviszonylagosabb eszközeivé. Hogy eredményesen használhassuk őket, tudnunk kell, hogy a szín mindig megtéveszt bennünket. Ezért is nem a színrendszerek tanulmányozásával kezdjük a munkát. Mindenekelőtt azt kell megtanulnunk, hogy egy és ugyanaz a szín számtalan olvasatot enged meg. A színharmóniák törvényeinek és szabályainak mechanikus alkalmazása és követése helyett – tudva, hogy a színek hatnak egymásra –, egyes egészen meghatározott színhatások összeállításából indulunk ki, például megpróbálunk két különböző színt azonos vagy majdnem azonos hatásúvá tenni.

Ezek a tanulmányok a szem színérzékenységét fejlesztik – mégpedig kísérleti úton, a próbálkozás és tévedés (trial and error) tapasztalataival. Addig próbálkozunk, amíg a kívánt hatást el nem érjük. Ez azt jelenti: meglátni a szín aktivitását és megérezni a színviszonylatokat. A könyv ezért nem követi az „elmélet és gyakorlat” akadémikus elvét. Megfordítja a sorrendet – a gyakorlatot helyezi az elmélet elé, hiszen utóbbi csak a gyakorlat eredménye lehet.