Ikonológia és műértelmezés 14. Kérchy Anna: A nő nyelvet ölt – Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok

Title: Ikonológia és műértelmezés 14. Kérchy Anna: A nő nyelvet ölt - Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok
Series: Ikonológia és műértelmezés #14
Published by: JATEPress, Szeged
Release Date: 2018
Contributors: KÉRCHY Anna
Genre:
Pages: 288
ISBN13: 978-963-315-3833

5040 HUF


Also in this series:

_____________________________________________

A nő nyelvet ölt című kötet válogatás test és reprezentáció viszonyrendszerének problematikáját feminista szemszögből boncolgató narratológiai és esztétikai tanulmányaimból. Az „Elmélet”, az „Irodalom”, a „Mozgókép”, a „Média”, és a „Képzőművészet” hívószavai köré csoportosított fejezetek szövegei párbeszédben állnak egymással, újra felvesznek, más megvilágításba helyezve tovább szőnek, átkereteznek egyes gondolatfonalakat, elbizonytalanítva a merev műfaji, mediális, vagy tudományterületi határvonalakat és hierarchiákat. Az interdiszciplináris, intermediális átjárások során írásaim argumentációjának közös szervezőelve a feminista nézőpont alkalmazása. Célom annak módszeres feltérképezése, hogy a hagyományosan, a hegemón patriarchiális rend kirekesztő logikája szerint, hierarchikusan artikulálódó társadalmi nemi szerepek normatív kulturális szkriptjeinek elvárásrendszere, valamint az ideológiailag áthatott reprezentáció börtönét belülről felforgató női ellen-narratívák, test-szövegek ‘szövete’ miképpen befolyásolják a természetesnek tettetve testébe-zárt női szubjektum, a marginalizált nőirodalom vagy nőművészet, a ‘másként látó’ női nézőpozíció, a női térélmény és a női testtudat, a női szépség vagy épp az őrült nő toposzának kulturális konstrukcióit,személyes megtapasztalásait és etikai, politikai tétjeit. [...]”

Kérchy Anna