Ikonológia és Műértelmezés 12. – Kiss Attila Attila: Protomodern – Posztmodern

Title: Ikonológia és Műértelmezés 12. - Kiss Attila Atilla: Protomodern - Posztmodern
Published by: JATE Press, Szeged
Release Date: 2007
Contributors: KISS Attila Atilla
Genre:
Pages: 200
ISBN13: 978-963-482-821-1

2520 HUF

A jelen kötet írásai az utóbbi hat év során végzett kutatói tevékenységeimről adnak számot, melyeket főként a Szegedi Tudományegyetemen 2000-ben megalapított Kulturális Ikonológia és Szemiográfia Kutatócsoport keretein belül végeztem.

A fenti szemiográfiai vizsgálódásokkal arra tettem kísérletet, hogy bevezessem az ikonográfiai, ikonológiai és posztszemiotikai módszereket együttesen alkalmazó szemiográfiai interpretációs módszert. Az eljárás kidolgozásában arra a posztstrukturalista meglátásra támaszkodtam, amely szerint az ideológiailag meghatározott kulturális képrendszerek, szimbolizációs hagyományok, diszkurzív gyakorlatok megértéséhez szükség van a heterogén szubjektum jelölési folyamatokban elfoglalt pozíciójának feltérképezésére, és a társadalmi reprezentációk logikáját a szubjektumban zajló hatások tanulmányozásán keresztül érthetjük meg.