Ikonológia és műértelmezés 10. Pictura & Scriptura – Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei

Title: Ikonológia és műértelmezés 10. Pictura & Scriptura - Hagyományalapú kulturális reprezentációk huszadik századi elméletei
Series: Ikonológia és műértelmezés #10
Published by: JATEPress, Szeged
Release Date: 2004
Contributors: SZŐNYI György Endre
Genre:
Pages: 325
ISBN13: 963-482-670-9

2835 HUF


Also in this series:

_____________________________________________

Életünket szavak és képek között éljük. Bármit gondolunk, cselekszünk, érzékelünk, és bármire reflektálunk, azt szavakba is tudjuk önteni, úgy tűnik, e jelrendszer tökéletesen lefedi a világról és a létről való teljes tudásunkat. Mégis sokszor az a benyomásunk támadhat, hogy látásunkkal jobban kötődünk a valósághoz, mint a nyelvvel. Hiszen nem előbb észlelünk-e valamit, és csak azután gondolkodunk el rajta, illetve verbalizáljuk azt? De tudunk-e 'semlegesen' látni, vagyis anélkül, hogy látásunkat befolyásolnák már meglévő (és szavakkal is kifejezhető) tapasztalataink és képzeteink?

A szavak / képek mibenléte és viszonya a legősibb idők óta foglalkoztatja az emberiséget, s manapság, az új multimediális forradalom sodrában talán még fontosabbak ezek a kérdések, mint valaha. Ugyanakkor egy másik korszak, a reneszánsz, a kulturális szimbolizáció egy olyan kifinomult és sokrétű gyakorlathoz jutott el, amelynek vizsgálata fontos tanulságokkal szolgálhat a modern civilizáció értelmezéséhez is.