Halasy Márta: Tények vagy mítoszok – válogatott tanulmányok

Title: Tények vagy mítoszok - válogatott tanulmányok
Published by: Barabás Ilona KKT, Budapest
Release Date: 1995
Contributors: HALASY Márta
Genre:
Pages: 300
ISBN13: 963-04-5256-1

600 HUF

„Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy egy spontán szerveződő, nagyobb csoporttól már külön vált közösség létét, működését, szerveződésének aktuális és történeti összefüggéseit vizsgáljam komplex, a tárgy és nem az egyes tudományágak által megszabott módszerekkel. A téma s a közösség sajátos jellege önkéntelenül vezetett így vallásetnológiai, történelmi, leíró-statisztikai és szociológiai-etikai szakterületeket egyaránt érintő, eredményeiket összehasonlító módon felhasználó, tehát módszertani szempontból is öszetett kutatási-feldolgozó attitűd felé. [...]” Részlet a Bevezetőből.