H.P. Lovecraft – Poszthumanista olvasatok

Title: H.P. Lovecraft - Poszthumanista olvasatok
Published by: Kijárat Kiadó, Budapest
Release Date: 2022
Contributors: HORVÁTH Márk, LOVÁSZ Ádám, Nemes Z. Márió
Genre:
Pages: 400
ISBN13: 978-615-5160-97-4

4900 HUF

 

Ez a könyv az első magyar nyelvű munka, amely Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), a weird fiction műfajában alkotó amerikai író életművének átfogó bemutatására vállalkozik. A kötet szerzői a poszthumanista gondolkodás távlatában mutatják be Lovecraft legfontosabb műveit. Többek között Lovecraft filozófiájával, világképével, mitológiájával, gótikus írásmódjával és ökopoétikájával foglalkoznak. A modern világkép alkotóelemei - mint például az univerzum embertelenségét megmutató tudomány, a holt anyag, a végtelen világűr, a darwini evolúció - Lovecraftnál a kozmikus horror építőköveivé válnak. Ahelyett, hogy a szerző az emberi értékek megóvására intene, olvasóit az anyagelvű világszemlélet által kiüresített világ rémségével szembesíti. Az ő világa humanizmuson túli világ: a rettenet mindent elnyelő feketesége. A szerzők részletesen elemzik a lovecrafti horror radikális "kívüliségét", ahol idegen erők foglalják el az ember megüresedő helyét. Értelmezéseik az életmű új esztétikai, ideológiai és szellemi vonatkozásait tárják fel, miközben arra a kérdésre keresik a választ, hogy miért hat Lovecraft munkássága elemi erővel a kortárs kultúra legkülönbözőbb területeire.