Győrffy László: Az ördög a DNS-ben

Title: Győrffy László: Az ördög a DNS-ben
Published by: Szent István Király Múzeum
Release Date: 2011
Contributors: GYŐRFFY László - IZINGER Katalin
Genre:
Pages: 93
ISBN13: 978-963-9279-91-9

2999 HUF

 

Győrffy László Az ördög a DNS-ben című kiállítása újszerűen gondolja át az életmű-tárlatok toposzát. A fehérvári múzeum termeiben megtekinthető anyag autonóm művészeti teret képez, ezt az elkülönülést hangsúlyozza a klinikai hatást keltő “Győrffy-zöld” falfestés, mely egy laboratóriumi-esztétikai kísérlet helyszínévé avatja a kiállítást. Ez a kísérlet a művészi szubjektum megalkothatóságára irányul, azt a problémát vizsgálja, hogy milyen átmenetek és esztétikai mutációk hoznak létre oeuvre-t. A kiállítás címe is ezt a paradox nevelődéstörténetet hangsúlyozza, hiszen itt nem egy fejlődéselvű poétikáról van szó, hanem egy (motívum)ismétlésekkel és elhajlásokkal szaggatott gondolkodásról, melyben legfeljebb a kényszerképzetek mutációja alkot valami állandót a szuggesztív gyerekrajzok és az érett művek közti utazás során.


/Részlet Nemes Z. Márió Privát biológia című írásából/

_____________________________________________________