Daniel Grún: Subjective Histories. Self-historicisation as Artistic Practice in Central-East Europe / Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovychodnej Európe.

Title: Daniel Grún: Subjective Histories. Self-historicisation as Artistic Practice in Central-East Europe / Subjektívne histórie. Seba-historizácia ako umelecká prax v stredovychodnej Európe.
Published by: VEDA, Bratislava
Release Date: 2020
Contributors: Daniel GRÚN
Genre:
Pages: 320
ISBN13: 978-80-224-1834-8

4600 HUF